Advies, begeleiding en coaching

Advies en begeleiding. CKMZ begeleidt en adviseert zorg (gerelateerde) organisaties om te komen tot een:

 • certificeerbaar/accrediteerbaar kwaliteitsmanagementsysteem
 • certificeerbaar/accrediteerbaar veiligheidssysteem
 • vernieuwing of verdieping van hun kwaliteitsmanagementsysteem

 

CKMZ geeft beleidsadvies aan (landelijke) organisaties, over de ontwikkeling en beoordeling van kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen en HRM-systemen: CKMZ begeleidt en adviseert het management, ten aanzien van

 • directiebeoordelingen;
 • vaststelling en implementatie van (prestatie)indicatoren; 
 • thema’s als cliënttevredenheid en risicomanagement.

 

Coaching. CKMZ biedt coaching aan voor leidinggevenden, stafadviseurs en medewerkers.Coaching kan ingezet worden ten aanzien van de volgende thema’s:

 • een helder beeld van kwaliteiten, drijfveren en stijl van communiceren met anderen;
 • inzicht in gedragspatronen, belemmeringen;
 • persoonlijke effectiviteit en leiderschap;
 • effectief communiceren; .
 • samenwerken;
 • vergaderen en onderhandelen;
 • visie op ander werk.

 

Tijdens het coachingstraject wordt gewerkt op basis van ervarend leren en vanuit een waarderende benadering. Bewustwording en ontwikkeling van persoonlijke kracht en kwaliteiten vormen een continu aandachtspunt tijdens de coaching. Praktijkervaringen en persoonlijke leerdoelen zijn de uitgangspunten voor het coachingstraject. Inzichten en ervaringen worden geïntegreerd op vier niveaus: denken, doen, verbinden en leren. Er wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende methodieken, zoals opdrachten voor zelfonderzoek, creatieve werkvormen en praktijkopdrachten.

CKMZ biedt ook coaching aan voor teams. De coaching is gericht op het versterken van het team met als doel om beter bij te kunnen dragen aan individuele doelstellingen, die van het team of de organisatie. De teamcoaching is ook mogelijk ten aanzien de volgende thema’s: Effectief communiceren, Samenwerken, Vergaderen en onderhandelen, Visieontwikkeling en Opstellen teamplannen.