078 - 681 26 80 - algemeen@ckmz.nl

Interimmanagement

CKMZ verzorgt diverse functie op gebied van interim management op gebied van kwaliteit, veiligehid en risicomanagement. Het kan hierbij gaan om het invullen van de functie van projectleider kwaliteit en veiligheid, beleidsmedewerker, of tijdelijke directiefuncties.

ggznl

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij to bevordering der Tandheelkunde (KNMT)

ggznl

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

ggznl

Yulius