078 - 681 26 80 - algemeen@ckmz.nl

Cultuur en gedrag

Werken aan kwaliteit en veiligheid is meer dan het ontwikkelen van een systeem, het beschrijven van processen, het opstellen van protocollen, het uitvoeren van risicoanalyses en het nemen van beheersmaatregelen. Het werken aan kwaliteit en veiligheid vraagt van leidinggevenden en medewerkers dat zij zich bewust zijn van hun eigen gedrag en dat zij met dit gedrag een bijdrage leveren aan een veilige cultuur of het uitdragen van de kernwaarden van de organisatie. Het ontwikkelen van de gewenste kwaliteit en veiligheidscultuur vraagt om sturing, inzicht krijgen in huidig gedrag, richting geven aan een nieuw te ontwikkelen cultuur en aanleren van nieuw gedrag. CKMZ heeft een aantal diensten ontwikkeld waarmee we u kunnen ondersteunen.

Onderzoek naar de veiligheidscultuur. Met een onderzoek naar de veiligheidscultuur wordt inzicht verkregen waar de organisatie staat op de veiligheidscultuurladder. Deze toetsing kan plaatsvinden aan de hand van een specifieke audit. Na afloop van de audit wordt een score op de veiligheidscultuur van de organisatie bepaald, uitgedrukt in fases zoals getypeerd in de veiligheidscultuurladder. De nadruk ligt niet zozeer op normeisen, het systeem of de middelen maar er wordt beoordeeld hoe medewerkers en leidinggevenden met het systeem en de afspraken wordt omgegaan. De score geeft in belangrijke mate de aspecten van houding en gedrag van medewerkers en managers ten opzichte van veiligheid binnen de organisatie aan. CKMZ kan ook uw interne auditoren opleiden om dit onderzoek te doen. Voor nadere informatie over veiligheidscultuur verwijzen wij u naar de Handreiking Veiligheidscultuur.