Kwaliteit

Kwaliteit is een breed begrip. De doelstelling van kwaliteitsmanagement is het scherp zijn en blijven op de kwaliteit die de organisatie haar klanten biedt. Het betreft niet alleen bedrijfsprocessen en systemen maar ook de vaardigheden en gedrag van medewerkers en managers. Het hebben van een kwaliteitsmanagementsysteem biedt de organisatie een structuur om gericht, planmatig en continu te werken aan kwaliteit. Het is een sturingsmodel voor efficiënte bedrijfsvoering en raakt alle elementen van de organisatie. Kwaliteit is dus een zaak van iedereen in de organisatie. CKMZ kan uw organisatie helpen bij de opzet, ontwikkeling en toetsing van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Wij hanteren de volgende kwaliteitsprincipes:

  • sturing vanuit missie, visie en concrete plannen
  • cliëntgerichte organisatie inrichting
  • transparante processen, in onderlinge samenhang
  • heldere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • borging van beheersmaatregelen op risico’s
  • gericht op resultaat
  • lerende organisatie: continue reflectie en ontwikkeling
  • (persoonlijk) leiderschap

 

De PDCAcyclus (plan-do-check-act) is hierbij het ordeningsprincipe.