078 - 681 26 80 - algemeen@ckmz.nl

Risicomanagement

Veranderingen in de externe en interne omgeving van een organisatie leiden steeds tot nieuwe risico’s. Van organisaties wordt steeds meer verlangd dat zij sturen op deze risico’s en maatregelen nemen om schade te voorkomen.

Advies. In overleg met u definiëren wij een adviestraject voor de invulling van het risicomanagement binnen uw organisatie. Afhankelijk van de organisatie, het aanwezige risico management proces en de soorten risico's, maken wij graag een plan voor u voor deze ondersteuning. In onze adviestrajecten ondersteunen wij organisaties in de opzet en de werking van de stappen in het risico management proces: Bepalen van de context, Identificatie van risico's, Kwantificeren van risico's, Afdekken van risico's, Het nemen van beheersmaatregelen, Het monitoren van risico's en Het evalueren van risico's. Het geheel van deze zeven stappen in risicomanagement is een continu proces.

Opstellen van implementatieplan. In het implementatietraject van het risicomanagement proces ondersteunen wij u bij de inrichting en het doorlopen van het risicomanagement proces in uw organisatie. Afhankelijk van de organisatie, uw wensen en de soorten risico's, stellen we een plan op voor de inrichting van dit proces in uw organisatie, de te gebruiken instrumenten en de benodigde expertise. Voor nadere informatie over risicomanagement verwijzen wij u naar de Handreiking Risicomanagement.