Trainingen

CKMZ verzorgt diverse trainingen. Deze trainingen zijn veelal een interventie in het adviestraject dat wij in de organisatie verzorgen. De trainingen leveren een belangrijk bijdrage aan het bewustzijn van medewerkers op gebied van kwaliteitsdenken, veiligheidsbewustzijn en denken vanuit risicomanagementprincipes. Door bewustzijn te vergroten en kennis en vaardigheden te verschaffen wordt implementatie vergemakkelijkt.

CKMZ biedt diverse soorten trainingen aanWij bieden kennistrainingen aan met betrekking tot de ontwikkeling, implementatie en verdieping van kwaliteitsmanagement- en veiligheidsmanagementsystemen. Tevens verzorgt CKMZ competentiegerichte en methodiek trainingen en diverse trainingen om de interne audit gerichter vorm te geven en meer te laten aansluiten bij de wensen van de organisatie en de context waarbinnen deze opereert. De diverse stadia van ontwikkeling van organisaties en hun context vereisen immers een passende ontwikkeling van auditoren. Wij noemen dit auditspecialisaties. Continu bewustzijn voor deze aspecten verwerkt CKMZ in haar trainingen.