Zorg en Onderwijs

Je werk binnen je team op een professionele en verantwoorde wijze uitvoeren en alles wat je overkomt op een zorgvuldige wijze mentaal verwerken. Dat leer je tijdens onze training professionele weerbaarheid. Duizenden professionals in publieke functies, zoals politiemensen, ondergingen de training en zijn enthousiast over het nut ervan en passen het dagelijks toe in de praktijk. CKMZ kan deze training op maat aanbieden voor zorg-en onderwijsinstellingen.

CKMZ is gespecialiseerd in maatwerktrainingen die wij onder andere uitvoeren voor GGZ instellingen, huisartsenposten en diverse onderwijsinstellingen. Deze trainingen zijn onafhankelijk erkend door CEDEO, met een percentage van 97,3 % (zeer) tevreden opdrachtgevers/cursisten. De training is gericht op het aanreiken van een aantal mentale tools die de professional in staat stelt om agressie te voorkomen, te schakelen op de juiste momenten en (heftige) gebeurtenissen te verwerken en veerkracht te tonen.

mentale toolbox

Onderstaand tref je de toolbox aan die samen met prestatiepsychologen en vitaliteitscoaches is ontwikkeld en bijdraagt aan het welbevinden en beter functioneren van menig professional.

De tools worden besproken en geoefend op een wijze die iedereen voelt en daardoor beter begrijpt. Hierbij maken wij gebruik van trainingsacteurs en casu├»stiek die wij samen met de opdrachtgever ontwikkelen, zodat de link naar de dagelijkse praktijk is geborgd. Het tweede model laat schematisch zien op welke wijze wij professionals leren om hun taak optimaal uit te voeren. Hierbij maken wij gebruik van technieken die in de topsport worden toegepast en merkbaar tot prestatieverbetering hebben geleid. Wij zijn gaarne bereid om tijdens een ori├źnterend gesprek een toelichting te geven over de mogelijkheid om een training voor uw organisatie/team op te zetten en te verzorgen.

voorkom agressie, wees weerbaar2