078 - 681 26 80 - algemeen@ckmz.nl

Wie zijn we


wij nieuw
Wij zijn gedreven adviseurs die werken aan organisatieontwikkeling in de zorg en onderwijssector. Nieuwsgierige professionals die werken aan publieke vernieuwing. We zijn zowel erkende certificatie auditoren (ISO en HKZ) als IiP assessoren.

Motto. Ons motto “Kennis Maken = Kennis Delen” brengen we dagelijks in praktijk. Als netwerkorganisatie brengen we denkkracht vanuit verschillende disciplines samen. Zó profiteert een ieder van onze kennis.

Wij helpen opdrachtgevers te verbeteren door inzicht te bieden en denkkracht te mobiliseren. Zó leveren we als CKMZ een bijdrage aan het grotere gemeenschappelijke belang van ‘een kwalitatief zo goed mogelijke en veilige dienstverlening voor iedere cliënt’.

Op maat en vanuit cliëntperspectief. Elke organisatie is uniek en onze scherpe adviezen helpen opdrachtgevers een stap vooruit. Dat is altijd op maat. Wij kunnen een scan uitvoeren om te bepalen waar uw organisatie staat en denken met u mee welke ontwikkelstappen prioriteit hebben. Centraal staan de door uw organisatie geformuleerde doelen, missie en visie. Voor gerichte vraagstelling gebruiken we bedrijfskundige modellen als kader, zoals: ISO, INK, HKZ, NIAZ, PREZO, Maatstaf, IiP en de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011. Onze focus bij onderzoeken, advisering en begeleiding en bij de uitvoering van trainingen is het cliëntperspectief. “ Wat merkt uw klant (cliënt/leerling) hiervan en wat levert het hem of haar op”.

Mensgerichte aanpak.  Medewerkers leveren de kwaliteit binnen een organisatie en bepalen daarmee in belangrijke mate de prestaties. Met behulp van IiP principes genereren wij inzicht. Wij begeleiden bij de afstemming tussen organisatieverwachtingen en eigen ambities van medewerkers. Zó integreren wij een mensgerichte aanpak met systeemgericht werken, met het resultaat tevredenere medewerkers en resultaatverbetering voor het management.