Vitaliteit en veiligheid in je team van cruciaal belang

Met plezier je werk doen en je veilig weten in je team is van cruciaal belang om goede prestaties te leveren en medewerkers te binden en te boeien. Er gaat helaas nogal eens iets mis in organisaties (grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik, calamiteiten en alles wat eigenlijk niet de bedoeling is)  waardoor energie weglekt bij medewerkers, en er onveiligheid in teams kan ontstaan, openlijk of onderhuids.

Een werkgever heeft vanuit ethisch en juridisch oogpunt (Bescherming tegen psychosociale arbeidsbelasting) de plicht om wanneer zich onverhoopt problemen voordoen, deze op te lossen en de onbalans in een team weer te herstellen.

CKMZ biedt in samenwerking met Krol Consult de workshop:  Vitale Cultuur

In deze workshop komen vragen aan de orde als:

 • Wat is een vitale cultuur en in hoeverre hebben wij deze al
 • Waar lekt energie weg in de teams en waar krijgen we juist energie, plezier en passie van
 • Voelen we ons begrepen  en veilig in het team, mogen we zijn wie we zijn

Onze visie

Emotionele problemen, ontstaan door gevoelens van onveiligheid of zich voorgedane incidenten in een team, laten  zich niet alleen rationeel oplossen:

 • De rationele oplossing dat een dader of veroorzaker gestraft wordt wil beslist niet zeggen dat de emotionele negatieve ervaringen van een individu of binnen een team uit de lucht zijn.
 • Structurele oplossingen vragen naast een rationele insteek tegelijkertijd betrokken oplossende aandacht voor veiligheidsgevoelens en emoties.

Dit raakt de kern van onze visie waar vanuit wij werken.

Vanaf het eerste moment besteden wij samenhangende aandacht aan de mate van verstoring tussen ratio, emotie en veiligheidsgevoel.

Wat bieden wij in de praktijk?

 • Calamiteiten onderzoek.
 • Nazorgtrainingen met teams.
 • Advies vanuit een verbindende visie bij het opstellen van calamiteiten protocollen.
 • Advies bij het opstellen van protocollen grensoverschrijdend gedrag.
 • Preventieve teamtrainingen:
 • “Zeg dag tegen grensoverschrijdend gedrag”
 • “De aanloop naar calamiteiten zijn te voorspellen”

Ben je geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op met Petra van der Jagt CKMZ 06-12410516

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  (Wij delen uw gegevens met niemand, voor meer informatie zie ons privacy reglement)