Advies & Begeleiding

“Zet cliënt en leerling centraal”

Advies & Begeleiding

“Zet cliënt en leerling centraal”

CKMZ geeft beleidsadvies aan beroepsorganisaties, brancheorganisaties en diverse organisaties binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dit advies geven wij op de terreinen van kwaliteit, veiligheid, risicomanagement en cultuur & gedrag. Het perspectief van de leerling of cliënt is een belangrijk uitgangspunt van onze dienstverlening.

Denken, doen, verbinden en leren

CKMZ adviseert en begeleidt bestuurders, leidinggevenden, stafadviseurs en medewerkers. Wij werken op basis van ervarend leren en vanuit een waarderende benadering. Samen gaan we in op thema’s als:

 • Missie, visie, organisatiewaarden en leidende principes
 • Eigenaarschap en zelforganisatie
 • Persoonlijke effectiviteit en leiderschap
 • Samenwerken en dialoog
 • Transparantie en vertrouwen
 • Leren en ontwikkelen door professionals
 • Doorontwikkeling (kwaliteits)managementsysteem

Werken en ontwikkelen vanuit cliënt- en leerlingperspectief

Wat is de toegevoegde waarde die uw organisatie vanuit het klantperspectief te bieden heeft? Bij het beheersbaar houden van de veranderende organisatie wordt deze kernvraag te vaak ondergesneeuwd. Een efficiënte bedrijfsvoering gaat uit van organisatiedoelen. En het is de kunst om de kracht van procedures en het talent van medewerkers slim in te zetten en daarin de juiste balans te vinden. Dát leidt tot betere resultaten die voor het bestaansrecht van de organisatie zorgen.

Vanuit die gedachte geeft CKMZ advies en begeleiding aan teams, voor het verbeteren van individuele doelstellingen en die van het team of de organisatie. Dit verzorgen wij o.a. rond de volgende thema’s:

 • Effectief communiceren
 • Samenwerken
 • Vergaderen en onderhandelen
 • Visieontwikkeling
 • Opstellen teamplannen

Regels, protocollen en prestatie-indicatoren zien wij hierbij niet als leidend, maar juist als hulpmiddelen die ten dienste komen van de leerling of cliënt. CKMZ adviseert en prikkelt uw organisatie om deze middelen zodanig in te richten dat vraag en aanbod tot elkaar komen. Samen met u kijken wij wat er écht nodig is aan afspraken om uw ambities en beleidsdoelstellingen te realiseren. Zo voldoet uw organisatie met een minimum aan regels aan de geldende wet- en regelgeving. Gelijktijdig zetten we in op de professionaliteit van uw medewerkers: de mensen die het verschil maken.

Hulp nodig om de kwaliteit binnen uw organisatie te verbeteren? Op individuele basis of op teamniveau?

Neem contact met ons op

CKMZ geeft beleidsadvies aan beroepsorganisaties, brancheorganisaties en diverse organisaties binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dit advies geven wij op de terreinen van kwaliteit, veiligheid, risicomanagement en cultuur & gedrag. Het perspectief van de leerling of cliënt is een belangrijk uitgangspunt van onze dienstverlening.

Denken, doen, verbinden en leren

CKMZ adviseert en begeleidt bestuurders, leidinggevenden, stafadviseurs en medewerkers. Wij werken op basis van ervarend leren en vanuit een waarderende benadering. Samen gaan we in op thema’s als:

 • Missie, visie, organisatiewaarden en leidende principes
 • Eigenaarschap en zelforganisatie
 • Persoonlijke effectiviteit en leiderschap
 • Samenwerken en dialoog
 • Transparantie en vertrouwen
 • Leren en ontwikkelen door professionals
 • Doorontwikkeling (kwaliteits)managementsysteem

Werken en ontwikkelen vanuit cliënt- en leerlingperspectief

Wat is de toegevoegde waarde die uw organisatie vanuit het klantperspectief te bieden heeft? Bij het beheersbaar houden van de veranderende organisatie wordt deze kernvraag te vaak ondergesneeuwd. Een efficiënte bedrijfsvoering gaat uit van organisatiedoelen. En het is de kunst om de kracht van procedures en het talent van medewerkers slim in te zetten en daarin de juiste balans te vinden. Dát leidt tot betere resultaten die voor het bestaansrecht van de organisatie zorgen.

Vanuit die gedachte geeft CKMZ advies en begeleiding aan teams, voor het verbeteren van individuele doelstellingen en die van het team of de organisatie. Dit verzorgen wij o.a. rond de volgende thema’s:

 • Effectief communiceren
 • Samenwerken
 • Vergaderen en onderhandelen
 • Visieontwikkeling
 • Opstellen teamplannen

Regels, protocollen en prestatie-indicatoren zien wij hierbij niet als leidend, maar juist als hulpmiddelen die ten dienste komen van de leerling of cliënt. CKMZ adviseert en prikkelt uw organisatie om deze middelen zodanig in te richten dat vraag en aanbod tot elkaar komen. Samen met u kijken wij wat er écht nodig is aan afspraken om uw ambities en beleidsdoelstellingen te realiseren. Zo voldoet uw organisatie met een minimum aan regels aan de geldende wet- en regelgeving. Gelijktijdig zetten we in op de professionaliteit van uw medewerkers: de mensen die het verschil maken.

Hulp nodig om de kwaliteit binnen uw organisatie te verbeteren? Op individuele basis of op teamniveau?

Neem contact met ons op