Training

“Alles draait om bewust leren en verbeteren”

CKMZ verzorgt praktijkgerichte trainingen die een belangrijke bijdrage leveren aan het bewustzijn van medewerkers op gebied van kwaliteitsdenken, veiligheidsbewustzijn en het denken vanuit risicomanagement. Medewerkers verkrijgen kennis en vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

De trainers van CKMZ verzorgen:

Kennistrainingen
Ontwikkeling, implementatie en verdieping van kwaliteitsmanagement- en veiligheidsmanagementsystemen.

Competentiegerichte en methodiek trainingen
Interne audit gerichter vormgeven en beter aan laten sluiten bij wensen van organisatie en context waarbinnen deze opereert.

Elke organisatie kent verschillende fases van ontwikkeling. Audits kunnen daarop worden aangepast. Voor auditoren betekent dit dat zij zich steeds moeten professionaliseren om in deze ontwikkelingen mee te kunnen gaan. CKMZ biedt zowel basis- als professionaliseringstrainingen aan. Deze kunnen desgewenst op maat worden aangeboden.

Bekijk onze trainingen voor zorg, welzijn en onderwijs gericht op:

ONZE CURSUS KALENDER: