Cultuur & gedrag

“Betrokkenheid creëren voor gewenst gedrag”

Kwaliteit vraagt om het juiste gedrag en een passende cultuur binnen uw organisatie. Wij durven te stellen dat cultuur en gedrag de motor zijn voor kwaliteitsontwikkeling. Dus hoe krijgt u talent op de juiste plek en hoe zorgt u ervoor dat medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen?

Het ontwikkelen van de gewenste kwaliteit en een veilige cultuur vereisen sturing, inzicht krijgen in huidig gedrag, richting geven aan een nieuw te ontwikkelen cultuur en aanleren van nieuw gedrag. CKMZ adviseert, begeleidt en coacht uw organisatie hierbij.

Werken aan kwaliteit en veiligheid is meer dan het ontwikkelen van een systeem, het beschrijven van processen, het opstellen van protocollen, het uitvoeren van risicoanalyses en het nemen van beheersmaatregelen. Voor het verbeteren van kwaliteit en veiligheid moeten leidinggevenden en medewerkers zich voortdurend bewust zijn van hun eigen gedrag en de impact daarvan. Wij helpen hen met een betrokken instelling uiting te geven aan de kernwaarden van uw organisatie.

Lees meer over ons onderzoek, naar bijvoorbeeld veiligheidscultuur.

Door het uitvoeren van een veiligheidsvisitatie (VVB) verkrijgt u een integraal beeld over de invulling van de bouwstenen van een VMS en de mogelijkheden tot verbetering. CKMZ adviseert, begeleidt en biedt trainingen in dit kader.

Lees meer over ons calamiteitenonderzoek.