Trainingen Cultuur & gedrag

Ontdek hoe de trainingen van CKMZ werken
in het belang van cliënt en leerling

Basiskennis Veiligheidscultuur
Veiligheidscultuur is één van de zes elementen van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Het betreft een geïntegreerd patroon van individueel en organisatorisch gedrag, gebaseerd op gedeelde waarden, normen en overtuigingen. IGZ en certificerende instanties kijken in toenemende mate in hoeverre organisaties aantoonbaar geïnvesteerd hebben in een veiligheidscultuur, welke maatregelen getroffen zijn en wat de effectiviteit is voor cliënten en medewerkers.

Veiligheidscultuur en gedrag audit
De veiligheidscultuur is de ‘zachte’ kant van het VMS. Wanneer binnen een organisatie een veiligheidscultuur wordt ontwikkeld, dan worden de waarden, normen en overtuigingen expliciet gemaakt en wordt er gestuurd op gewenst gedrag. Het toetsen van een veiligheidscultuur en gedrag vraagt om aanvullende vaardigheden van auditoren.

Waarderend auditen
Auditen vanuit een waarderende invalshoek gaat uit van de sterke punten van uw organisatie en laat zien of de inrichting van uw processen een bijdrage levert aan het behalen van resultaten. Auditen vanuit een waarderend oogpunt leidt tot een dialoog en bevordert het kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn van medewerkers. De waarderende audit levert managementinformatie op en kan worden ingezet als verandermethodiek.

Professionele weerbaarheid
Het werk binnen uw team op een professionele en verantwoorde wijze uitvoeren, en alles wat u overkomt op een zorgvuldige wijze mentaal verwerken. Dát leert u tijdens onze training Professionele weerbaarheid. Duizenden professionals in publieke functies, zoals politiemensen, ondergingen de training en zijn enthousiast over het nut ervan en passen de training dagelijks toe in de praktijk. CKMZ biedt deze training op maat aan.

Maatwerktrainingen
CKMZ is gespecialiseerd in maatwerktrainingen die wij onder andere uitvoeren voor GGZ organisaties, huisartsenposten en diverse onderwijsorganisaties. Deze trainingen zijn onafhankelijk erkend door CEDEO, met een percentage van 97,3 % (zeer) tevreden opdrachtgevers/cursisten. De training is gericht op het aanreiken van een aantal mentale tools die de professional in staat stelt om agressie te voorkomen, te schakelen op de juiste momenten en (heftige) gebeurtenissen te verwerken en veerkracht te tonen.

Interesse in een training?

Neem contact met ons op