Calamiteitenonderzoek

“Onafhankelijke analyse en aanbevelingen bij incidenten”

Om de kans op herhaling van incidenten te voorkomen hebben organisaties een meldplicht bij calamiteiten. CKMZ kan snel en professioneel ondersteuning bieden bij het onderzoeken van een calamiteit.

Volgens de richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dient naast de feitelijke melding een calamiteitenonderzoek te worden gedaan. De uitkomsten staan in een rapportage. De inspectie beoordeelt of de organisatie een adequate structuur heeft om calamiteiten te analyseren, of het onderzoeksproces zorgvuldig is verlopen en of er een gedegen plan is om verbetermaatregelen in te voeren. Met CKMZ hoeft u zich over de hoge eisen die de inspectie stelt geen zorgen te maken.

CKMZ voert retrospectieve risico analyse van calamiteiten uit
Bij calamiteitenonderzoeken vervult CKMZ verschillende rollen en functies. Denk aan het voorzitterschap van de onderzoekscommissie, lid zijn van de onderzoekscommissie en het toetsen van de rapportage aan de eisen van de IGJ.

Calamiteitenonderzoek met PRISMA en SIRE

Bij het uitvoeren van een calamiteitenonderzoek maken wij gebruik van onderzoeksmethodieken, waaronder PRISMA en SIRE.

Incidentanalyse met Onderzoeksmethodiek PRISMA
(Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analyses)

Samen met een team van medewerkers uit uw organisatie voeren wij een analyse uit naar aanleiding van een incident. Het belangrijkste doel van de PRISMA-methode is het systematisch verzamelen en vastleggen van incidenten, het trekken van conclusies en het formuleren van verbetermaatregelen. Door het achterhalen van basisoorzaken en het analyseren van gerelateerde zaken, leidt PRISMA tot passende verbeteringen.

Toolbox van onderzoeksmethodiek SIRE
(Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie)

SIRE is een gestructureerde manier die handvatten geeft om een incident te reconstrueren en te evalueren. Om te komen tot veiligere en transparante processen, maken we duidelijk welke fouten gemaakt (kunnen) worden. Met een uitgebreide, open incidentbespreking wordt het ontstaan en verloop van het incident inzichtelijk. Zo ontstaat helderheid over oorzaken en verbeterpunten. Ook brengen we factoren die de schade van het incident juist hebben beperkt, aan het licht.

Maak gebruik van onze expertise voor calamiteitenonderzoek >