Aan de slag met interne audits? Volg dan een inspirerende training bij CKMZ! 

Leer inspirerend auditen in onderwijs, zorg of welzijn!

Audits zijn een belangrijk kwaliteitsinstrument in uw organisatie. Behalve als toetsinstrument, spelen audits ook een belangrijke rol bij het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn van de organisatie. Al tijdens de interviews begint het leren en verbeteren, bij zowel auditor als auditee. De vaardigheden die hiervoor nodig zijn, leren wij aan de deelnemers van onze audittrainingen.
Een audit heeft een norm of toetsingskader nodig als referentie. Voor onze trainingen maken we hiervoor gebruik van de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs en/of de CIIO Maatstaf, beiden op basis van de ISO9001. De koppeling met inspectie-eisen wordt duidelijk uitgelegd. Eventuele andere kaders of normen (bijvoorbeeld HKZ of Kwaliteitslabel Sociaal Werk) zijn in een maatwerk training eveneens mogelijk.

CKMZ ziet interne audits als verbetertool en niet als controlemiddel. Om die reden leren wij uw medewerkers om audits uit te voeren op een waarderende en inspirerende wijze. Cursisten wordt geleerd om op basis van de ambities en waarden van de organisatie, kritische aspecten te filteren uit de voorbereidende informatie. Ook leren wij hen diverse gesprekstechnieken om niet alleen de verbeterpunten, maar ook de best practices in kaart te brengen. Daarnaast is er aandacht aan het feitelijk rapporteren van de bevindingen.

Alle trainingen kunnen wij ook op maat als in-company scholing aanbieden. Vraag naar de mogelijkheden!