Onderzoek

“Zicht op uw organisatie door toekomstgericht onderzoek”

Onderzoek

“Zicht op uw organisatie door toekomstgericht onderzoek”

Tijdens ons werk voor organisaties in zorg, welzijn en onderwijs doen wij veel onderzoek. CKMZ biedt uw organisatie ondersteuning bij het nemen van complexe beslissingen. Denk aan het uitvoeren van interne audits en calamiteitenonderzoek.

Centraal in onze onderzoeken staat de vraag wat een kennisintensieve dienstverlener nodig heeft om blijvend te voldoen aan de wensen en eisen van zijn klanten. Wij onderzoeken vanuit de ontwikkelingsgedachte: wat kan de organisatie leren, wat helpt hen om de cliënt of leerling nog beter van dienst te zijn? Samen met onze klanten komen we tot bevindingen en conclusies die vervolgens het vertrekpunt zijn voor verder verbeteren. U kunt onze hulp inroepen voor bijvoorbeeld:

  • Interne audit
    Wat zijn verbeterpunten en best practices voor bepaalde thema’s?

Inspirerend onderzoek

CKMZ organiseert haar onderzoeken en audits zo, dat deze op een waarderende wijze, vanuit de ambities en waarden van de organisatie gestuurd, met kennis van zaken en inlevingsvermogen worden uitgevoerd. We merken vaak dat medewerkers deze audits ervaren als een stimulans tot reflectie op hun vak en via de audits worden aangespoord tot verbeterinitiatieven. De gesprekken zijn voor ons een middel om informatie te verzamelen en het kwaliteitsbewustzijn bij uw medewerkers te vergroten.