Risicomanagement

“Houvast bij het maken van de juiste afwegingen”

Veranderingen in de externe en interne omgeving van uw organisatie leiden tot nieuwe risico’s en kansen. Van uw organisatie wordt steeds meer verlangd om te sturen op deze risico’s en maatregelen te treffen ter voorkoming van schade.

In overleg met u definiëren wij een adviestraject voor de invulling van risicomanagement. Onze experts maken een plan dat is gerelateerd aan de organisatie, het aanwezige risicomanagementproces en de soorten risico’s. In onze adviestrajecten ondersteunen wij in de opzet en stapsgewijze werking van het risicomanagementproces. Het geheel van onderstaande zeven stappen voor risicomanagement is een continu proces:

  • Bepalen van de context
  • Identificatie van risico’s
  • Kwantificeren van risico’s
  • Afdekken van risico’s
  • Nemen van beheersmaatregelen
  • Monitoren van risico’s
  • Evalueren van risico’s

Lees ook onze handreiking ‘Risicomanagement’.

Handreiking CKMZ