Veiligheid

“Grip op een veilige omgeving”

Veiligheid binnen organisaties in zorg, welzijn en onderwijs is in toenemende mate onder de aandacht. Het creëren van veiligheid binnen uw organisatie kan gestructureerd plaatsvinden op basis van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) waarin zowel plaats is voor systemische als cultuurgerichte elementen.

Een VMS bestaat uit een zestal basiselementen:

  • Beleid en organisatie
  • Veiligheidscultuur
  • Veilig incidenten melden
  • Prospectieve risico analyse
  • Continu verbeteren en participatie

Hierbij zijn de visie en de betekenis die een organisatie geeft aan veiligheid de verbindende elementen. In opdracht van en in samenwerking met GGZ Nederland heeft CKMZ een aantal handreikingen ontwikkeld die uitleg en invulling geven aan de basiselementen van een VMS. Deze handreikingen kunnen ook voor andere branches als inspiratiebron worden gebruikt.

Door het uitvoeren van een veiligheidsvisitatie (VVB) verkrijgt u een integraal beeld over de invulling van de bouwstenen van een VMS en de mogelijkheden tot verbetering. CKMZ adviseert, begeleidt en biedt trainingen in dit kader.

Lees meer over ons calamiteitenonderzoek.