Trainingen Veiligheid

Ontdek hoe de trainingen van CKMZ werken
in het belang van cliënt en leerling

Basiskennis Veiligheidsmanagement
Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is het systeem waarmee we continu risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Het hebben van een missie en visie op veiligheid en het formuleren van veiligheidsdoelen is een vereiste. Daarnaast is het belangrijk inzicht te hebben in hoe een VMS kan worden opgebouwd, geïmplementeerd, gecontinueerd, getoetst kan worden en hoe veiligheid zich verhoudt tot kwaliteit.

Trainingen voor auditoren: Interne Auditor VMS & Lead Auditor VMS
Om de werking van het VMS binnen de organisatie te toetsen kan een audit worden uitgevoerd. Dit kan in de vorm van een VeiligheidsVisitatieBezoek (VVB) plaatsvinden. Het uitvoeren van een dergelijke audit vraagt specifieke kennis over de principes van veiligheidsmanagement en normenkaders over veiligheid (NTA, Model Cliënt/Patiëntveiligheid) en auditvaardigheden. Het toetsen van het VMS, door middel van een VVB, vereist vaardigheden van de auditor om te toetsen of de PDCA-cyclus wordt gevolgd en of processen zijn geborgd. Ook worden de veiligheidscultuur en het risicobewustzijn getoetst op basis van voorbeelden van gedrag. Door middel van een training brengen we deze nodige kennis over en leren we auditvaardigheden aan. Van de lead auditor wordt verwacht dat deze sturing geeft aan het hele proces rondom de VMS.

Interesse in een training?

Neem contact met ons op