Nieuwsberichten & Evenementen

14 oktober

CKMZ WEBINAR PRISMA ONDERZOEK

Patiëntveiligheid is een belangrijk onderwerp binnen de zorg. Wat te doen als er een incident plaats vindt? Of was het toch een complicatie? Of zelfs een calamiteit? En wat zijn dan de volgende stappen? In een speciaal webinar, dat u kunt volgen op 14 oktober a.s., zullen wij alle onduidelijkheden wegnemen omtrent deze termen én u de PRISMA-methodiek uitleggen.

Ondersteuning in de mondzorg-sector

Ook binnen de mondzorg worden toetsingskaders, richtlijnen en certificeringen steeds belangrijker. CKMZ is al jaren betrokken bij de kwaliteitsontwikkeling in deze sector en begeleidt diverse organisaties in de mondzorg bij hun kwaliteitssysteem.

Wat je kunt leren van je klanten

Een tevredenheidsmeting na afloop van de behandeling geeft nuttige informatie. Maar over de duurzame effecten zegt dit nog niets. Een bestendigingsonderzoek geeft u veel input over de écht relevante aspecten. Informatie waar u van kunt leren.

Audittrainingen 2020-2021

Om goede audits uit te voeren en te organiseren is een gedegen scholing noodzakelijk. Onze trainers leren u alles over over waarderend auditten passend bij uw organisatie. Tot aan de zomervakantie van 2021 zijn dit de data waarop wij trainingen geven voor onderwijs en zorg.

Tijd voor bezinning: Kwaliteitsdenken 2.0

Wat zijn de leidende kwaliteitsprincipes van onze organisatie? Hoe krijgen we de oorspronkelijke of daadwerkelijke bedoeling/ambitie weer in beeld? Wat inspireert ons tot verbetering? Hoe richten we onze organisatie in als we professionals meer in de lead willen zetten? Vragen die ongetwijfeld ook in uw organisatie leven? En misschien is nu wel hét moment om hier op te reflecteren.

Gefeliciteerd, want gecertificeerd!!

De Wijkteams Vlaardingen van welzijnsorganisatie Minters hebben in januari 2019 als eerste wijkteams in Nederland het Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland behaald. Een prestatie waar Minters trots op mag zijn en wij als CKMZ ook.

Calamiteiten- en VIM-commissies

Bij (ernstige) calamiteiten en incidenten is een uitgebreid onderzoek naar wat er is mis gegaan nodig. Bij calamiteitenonderzoeken zijn we op zoek naar dieper liggende oorzaken die aan de gebeurtenis ten grondslag liggen. Wij onderzoeken vanuit de ontwikkelingsgedachte naar lerende effecten voor de organisatie, met als doel te voorkomen dat een dergelijk voorval zich herhaalt. Het onderzoek vindt plaats door een onafhankelijke en objectieve calamiteitencommissie, met daarin deskundige (getrainde) vertegenwoordigers van alle betrokken disciplines.

Leren wanneer dat jou uitkomt!

Onze trainingen Normkennis, Interne Auditor Lead Auditor zijn nu in (deels) digitaal te volgen: als e-learning, blended learning en interactief online. Binnenkort zullen hier aan worden toegevoegd de professionaliseringstrainingen voor auditoren en Prisma voor calamiteitencommissies.

In vier stappen naar een veilige werk-/leer-/zorgplek

hoe maak je een veilige werk-, leer- en zorgplek waarbij iedere betrokkene het vertrouwen heeft dat het risico op een corona besmetting zo klein mogelijk is? Met ons zusterbedrijf Adromi, Adviesbureau Ruimtelijke Ordening en Milieu, bundelt CKMZ nu de gezamenlijke expertise Met als basis een zorgvuldig, door een Hoger Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist gecontroleerd plan van aanpak op maat voor uw locatie, uw medewerkers én uw specifieke doelgroep van leerlingen en cliënten.

Professionalisering training Calamiteitencommissies

Bij (ernstige) calamiteiten in de zorg is een uitgebreid onderzoek naar wat er is misgegaan nodig, niet in de laatste plaats om er van te kunnen leren. CKMZ begeleidt calamiteitencommissies bij zorginstellingen en vervult desgewenst de rol van onafhankelijk voorzitter.

Training Specialistisch Auditor

Waarden en Leiderschap zijn centrale thema’s in het nieuwe kwaliteitsdenken. CKMZ maakt hierin onderscheid tussen meetbare kwaliteit (regels, processen, systemen) en merkbare kwaliteit (professionele houding en gedrag, cultuur en kwaliteitsprincipes).

Gefeliciteerd, want gecertificeerd!!

Alle drie de organisaties zijn door CKMZ begeleid in het proces naar certificering toe en ontvingen van CKMZ een “Sophietje”, het beeldje van de Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis.

Heeft uw school al een Professioneel statuut?

Iedere school is vanaf 1 augustus 2018 verplicht een professioneel statuut te hebben. Dit komt voort uit de Wet Beroep Leraar (2017). In een professioneel statuut staan de afspraken beschreven die een schoolbestuur heeft met zijn leerkrachten over de wijze waarop zeggenschap van de leerkrachten is geborgd en wat de professionele ruimte voor leerkrachten is in het onderwijsproces.

Start Learning to Drive Today

Give us a call to schedule your first driving lesson

  • 1-800-555-555

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

    (Wij delen uw informatie met niemand, en gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de nieuwsbrief mailinglijst)