Nieuwsberichten & Evenementen

E-learning PRISMA-methodiek

Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn: -Het veilig incidenten melden systeem -De veiligheidscultuur -Theorie achter de PRISMA methode -De PRISMA theorie toegepast op een casus

E-learning HKZ kleine organisaties

Is het maximale aantal medewerkers in uw organisatie 10 fte? en heeft u nog geen of nog geen volledig ingericht kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) of kunt u hier wel wat hulp bij gebruiken? Dan is deze E-learning zeer geschikt voor u.

De meldcultuur in de mondzorg

De afgelopen maanden heeft onze stagiaire Femke een onderzoek gedaan naar patiëntveiligheid en het melden van incidenten in de mondzorg. Graag delen wij de kernbevindingen met jullie.

Leren van en met elkaar door visitatie

CKMZ mocht voor drie organisaties in de VV&T sector begeleiding bieden bij het uitvoeren van een externe visitatie. Binnen hun eigen lerend netwerk hebben deze organisaties bij elkaar (digitaal) een kijkje in de keuken genomen.

Ondersteuning in de mondzorg-sector

Ook binnen de mondzorg worden toetsingskaders, richtlijnen en certificeringen steeds belangrijker. CKMZ is al jaren betrokken bij de kwaliteitsontwikkeling in deze sector en begeleidt diverse organisaties in de mondzorg bij hun kwaliteitssysteem.

Wat je kunt leren van je klanten

Een tevredenheidsmeting na afloop van de behandeling geeft nuttige informatie. Maar over de duurzame effecten zegt dit nog niets. Een bestendigingsonderzoek geeft u veel input over de écht relevante aspecten. Informatie waar u van kunt leren.

Tijd voor bezinning: Kwaliteitsdenken 2.0

Wat zijn de leidende kwaliteitsprincipes van onze organisatie? Hoe krijgen we de oorspronkelijke of daadwerkelijke bedoeling/ambitie weer in beeld? Wat inspireert ons tot verbetering? Hoe richten we onze organisatie in als we professionals meer in de lead willen zetten? Vragen die ongetwijfeld ook in uw organisatie leven? En misschien is nu wel hét moment om hier op te reflecteren.

Calamiteiten- en VIM-commissies

Bij (ernstige) calamiteiten en incidenten is een uitgebreid onderzoek naar wat er is mis gegaan nodig. Bij calamiteitenonderzoeken zijn we op zoek naar dieper liggende oorzaken die aan de gebeurtenis ten grondslag liggen. Wij onderzoeken vanuit de ontwikkelingsgedachte naar lerende effecten voor de organisatie, met als doel te voorkomen dat een dergelijk voorval zich herhaalt. Het onderzoek vindt plaats door een onafhankelijke en objectieve calamiteitencommissie, met daarin deskundige (getrainde) vertegenwoordigers van alle betrokken disciplines.

Leren wanneer dat jou uitkomt!

Onze trainingen Normkennis, Interne Auditor Lead Auditor zijn nu (deels) digitaal te volgen: als e-learning, blended learning en interactief online. Binnenkort zullen hier de professionaliseringstrainingen voor auditoren en Prismatraining voor calamiteitencommissies aan worden toegevoegd .

In vier stappen naar een veilige werk-/leer-/zorgplek

hoe maak je een veilige werk-, leer- en zorgplek waarbij iedere betrokkene het vertrouwen heeft dat het risico op een corona besmetting zo klein mogelijk is? Met ons zusterbedrijf Adromi, Adviesbureau Ruimtelijke Ordening en Milieu, bundelt CKMZ nu de gezamenlijke expertise Met als basis een zorgvuldig, door een Hoger Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist gecontroleerd plan van aanpak op maat voor uw locatie, uw medewerkers én uw specifieke doelgroep van leerlingen en cliënten.

Professionalisering training Calamiteitencommissies

Bij (ernstige) calamiteiten in de zorg is een uitgebreid onderzoek naar wat er is misgegaan nodig, niet in de laatste plaats om er van te kunnen leren. CKMZ begeleidt calamiteitencommissies bij zorginstellingen en vervult desgewenst de rol van onafhankelijk voorzitter.

Training Specialistisch Auditor

Waarden en Leiderschap zijn centrale thema’s in het nieuwe kwaliteitsdenken. CKMZ maakt hierin onderscheid tussen meetbare kwaliteit (regels, processen, systemen) en merkbare kwaliteit (professionele houding en gedrag, cultuur en kwaliteitsprincipes).

Heeft uw school al een Professioneel statuut?

Iedere school is vanaf 1 augustus 2018 verplicht een professioneel statuut te hebben. Dit komt voort uit de Wet Beroep Leraar (2017). In een professioneel statuut staan de afspraken beschreven die een schoolbestuur heeft met zijn leerkrachten over de wijze waarop zeggenschap van de leerkrachten is geborgd en wat de professionele ruimte voor leerkrachten is in het onderwijsproces.

Start Learning to Drive Today

Give us a call to schedule your first driving lesson

  • 1-800-555-555