Nieuwsberichten & Evenementen

reeds geweest

CKMZ DIGITALE SPARSESSIES
VOOR ZORG & WELZIJN

Kort en krachtig kennisdelen

Wat zijn de ‘lessons learned’ in uw organisatie uit deze corona-periode?
Wat voor nieuwe werkwijzen heeft u ontwikkeld en wat voor talenten heeft u bij uw medewerkers ontdekt?
En wat doet u hiermee in uw kwaliteitssysteem?

reeds geweest

CKMZ DIGITALE SPARSESSIES
VOOR ONDERWIJS

Kort en krachtig kennisdelen

Wat zijn de ‘lessons learned’ in uw organisatie uit deze corona-periode?
Wat voor nieuwe werkwijzen heeft u ontwikkeld en wat voor talenten heeft u bij uw medewerkers ontdekt?
En wat doet u hiermee in uw kwaliteitssysteem?

Tijd voor bezinning: Kwaliteitsdenken 2.0

Wat zijn de leidende kwaliteitsprincipes van onze organisatie? Hoe krijgen we de oorspronkelijke of daadwerkelijke bedoeling/ambitie weer in beeld? Wat inspireert ons tot verbetering? Hoe richten we onze organisatie in als we professionals meer in de lead willen zetten? Vragen die ongetwijfeld ook in uw organisatie leven? En misschien is nu wel hét moment om hier op te reflecteren.

Gefeliciteerd, want gecertificeerd!!

De Wijkteams Vlaardingen van welzijnsorganisatie Minters hebben in januari 2019 als eerste wijkteams in Nederland het Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland behaald. Een prestatie waar Minters trots op mag zijn en wij als CKMZ ook.

Calamiteiten- en VIM-commissies

hoe maak je een veilige werk-, leer- en zorgplek waarbij iedere betrokkene het vertrouwen heeft dat het risico op een corona besmetting zo klein mogelijk is? Met ons zusterbedrijf Adromi, Adviesbureau Ruimtelijke Ordening en Milieu, bundelt CKMZ nu de gezamenlijke expertise Met als basis een zorgvuldig, door een Hoger Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist gecontroleerd plan van aanpak op maat voor uw locatie, uw medewerkers én uw specifieke doelgroep van leerlingen en cliënten.

Leren wanneer dat jou uitkomt!

Onze trainingen Normkennis, Interne Auditor Lead Auditor zijn nu in (deels) digitaal te volgen: als e-learning, blended learning en interactief online. Binnenkort zullen hier aan worden toegevoegd de professionaliseringstrainingen voor auditoren en Prisma voor calamiteitencommissies.

In vier stappen naar een veilige werk-/leer-/zorgplek

hoe maak je een veilige werk-, leer- en zorgplek waarbij iedere betrokkene het vertrouwen heeft dat het risico op een corona besmetting zo klein mogelijk is? Met ons zusterbedrijf Adromi, Adviesbureau Ruimtelijke Ordening en Milieu, bundelt CKMZ nu de gezamenlijke expertise Met als basis een zorgvuldig, door een Hoger Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist gecontroleerd plan van aanpak op maat voor uw locatie, uw medewerkers én uw specifieke doelgroep van leerlingen en cliënten.

Professionalisering training Calamiteitencommissies

Bij (ernstige) calamiteiten in de zorg is een uitgebreid onderzoek naar wat er is misgegaan nodig, niet in de laatste plaats om er van te kunnen leren. CKMZ begeleidt calamiteitencommissies bij zorginstellingen en vervult desgewenst de rol van onafhankelijk voorzitter.

Training Specialistisch Auditor

Waarden en Leiderschap zijn centrale thema’s in het nieuwe kwaliteitsdenken. CKMZ maakt hierin onderscheid tussen meetbare kwaliteit (regels, processen, systemen) en merkbare kwaliteit (professionele houding en gedrag, cultuur en kwaliteitsprincipes).

Gefeliciteerd, want gecertificeerd!!

Alle drie de organisaties zijn door CKMZ begeleid in het proces naar certificering toe en ontvingen van CKMZ een “Sophietje”, het beeldje van de Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis.

Heeft uw school al een Professioneel statuut?

Iedere school is vanaf 1 augustus 2018 verplicht een professioneel statuut te hebben. Dit komt voort uit de Wet Beroep Leraar (2017). In een professioneel statuut staan de afspraken beschreven die een schoolbestuur heeft met zijn leerkrachten over de wijze waarop zeggenschap van de leerkrachten is geborgd en wat de professionele ruimte voor leerkrachten is in het onderwijsproces.

Start Learning to Drive Today

Give us a call to schedule your first driving lesson

  • 1-800-555-555

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

(Wij delen uw informatie met niemand, en gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de nieuwsbrief mailinglijst)