Heeft uw school al een Professioneel statuut?

Iedere school is vanaf 1 augustus 2018 verplicht een professioneel statuut te hebben. Dit komt voort uit de Wet Beroep Leraar (2017). In een professioneel statuut staan de afspraken beschreven die een schoolbestuur heeft met zijn leerkrachten over de wijze waarop zeggenschap van de leerkrachten is geborgd en wat de professionele ruimte voor leerkrachten is in het onderwijsproces.
Het opstellen van een gedragen professioneel statuut vraagt om een goede dialoog tussen de verschillende belanghebbenden. CKMZ heeft ruime ervaring in zowel het begeleiden van dialoogsessies als het opstellen van professionele statuten en standaarden. Wij zijn u graag behulpzaam bij het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak.

Meer informatie: Petra van der Jagt 06-124101516  en/of Colette Dams 06-24232280.06-12410516

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

    (Wij delen uw gegevens met niemand, voor meer informatie zie ons privacy reglement)