Kwaliteit

“Effectief leren en continu verbeteren”

De doelstelling van kwaliteitsmanagement is het scherp zijn en blijven op de kwaliteit die de organisatie aan klanten biedt. Dit gaat verder dan het inregelen van bedrijfsprocessen en systemen. Juist de vaardigheden en het gedrag van medewerkers en managers zijn belangrijke factoren, om optimaal te voorzien in de behoeften van uw cliënten of leerlingen.

Een kwaliteitsmanagementsysteem biedt uw organisatie structuur om gericht, planmatig en continu te werken aan kwaliteit. Het is een sturingsmodel voor efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en raakt alle elementen van de organisatie.

Kwaliteit is daarmee een zaak van iedereen in de organisatie. CKMZ helpt uw organisatie bij de opzet, ontwikkeling en toetsing van een kwaliteitsmanagementsysteem. Wij hanteren de volgende kwaliteitsprincipes:

  • Sturing vanuit missie, visie en concrete plannen
  • Cliëntgerichte organisatie inrichting
  • Transparante processen, in onderlinge samenhang
  • Heldere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Borging van beheersmaatregelen op risico’s
  • Resultaatgerichtheid
  • Lerende organisatie met continue reflectie en ontwikkeling
  • Persoonlijk leiderschap

De PDCA en IMWR Cyclus is hierbij het ordeningsprincipe: Plan Do Check Act, Inspireren Motiveren Waarderen Reflecteren.