Interne Audit

“Inzicht om te verbeteren”

CKMZ kan binnen uw organisatie een interne audit uitvoeren of uw interne auditoren begeleiden bij de uitvoering ervan. U bepaalt welke thema’s getoetst worden. Na afloop ontvangt u een rapportage met verbeterpunten en best practices.

Audits zijn een belangrijk kwaliteitsinstrument in uw organisatie. De wijze waarop geaudit wordt, moet aansluiten bij het ontwikkelstadium van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen de organisatie. Daarin onderscheiden we de fase van opbouw, certificering en professionalisering.

Behalve als toetsinstrument, spelen audits ook een belangrijke rol bij het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn van de organisatie. Al tijdens de auditinterviews begint het leren en verbeteren, bij zowel auditor als auditee. De vaardigheden die hiervoor nodig zijn, leren wij uw auditoren in onze audittrainingen.

Audits uitvoeren

CKMZ kan de audit in uw organisatie organiseren en uitvoeren als (lead) auditor. Ook kunt u uw eigen auditoren door ons laten begeleiden in de praktijk. Per audit legt CKMZ de focus op:

  • Heldere doelstelling van audit en duidelijke opdracht
  • Keuze van auditcriteria, normenkader
  • Goede inrichting en verloop van auditproces
  • Opgeleide en ervaren auditoren
  • Diversiteit in inzet van auditmethodieken
  • Ophalen van feitelijke bevindingen en verwerking in scherpe rapportage
  • Vergroten van kwaliteitsbewustzijn en -bewustwording door het stellen van inspirerende vragen

Invalshoeken voor audits

Er zijn verschillende invalshoeken om audits uit te voeren die afhankelijk van de vraag kunnen worden ingezet of gecombineerd.

Resultaatgericht auditen
– Bepalen of processen toegevoegde waarde hebben voor cliënten, leerlingen en de organisatie
– Komen tot efficiëntere processen door niet-waarde toevoegende elementen te onderkennen

Risicogericht auditen
– Monitoren op zowel cliënt-/leerling- als procesniveau of risico’s worden geïnventariseerd, beheerst en of getroffen maatregelen effectief zijn

(Veiligheids)cultuur auditen
– Onderzoeken waar de organisatie zich bevindt op de (veiligheids)cultuurladder
– Toetsen hoe medewerkers handelen ten aanzien van kwaliteit en veiligheid en of ze zich bewust zijn van eigen handelen

Waarderend auditen
– Vinden van mogelijke verbeterpunten door met positieve insteek vragen te stellen en feitelijk te rapporteren
– Proactief adviseren waarmee de organisatie verder ontwikkeld kan worden
– Adviseren en inspireren om effectiviteit van audit te verhogen
– Onderzoeken wat al goed gaat en hoe dit komt
– Beeld scheppen van succesfactoren waarmee resultaat gerealiseerd wordt
– Mogelijkheden scheppen voor co-creëren
– Uitnodigen voor genereren van verbetering

Kwalitatief advies nodig voor de toepassing van audits in uw organisatie?

Neem contact met ons op