Training

“Alles draait om bewust leren en verbeteren”

Functie van een teamdialoog

Met een (team)dialoog krijg je zicht op de onderliggende denkpatronen van medewerkers. Een goede dialoog gaat niet alleen over wat men doet, maar ook over wat men zegt belangrijk te vinden en over de overtuigingen die men heeft. Het is een simpele en doeltreffende methode waarbij een groep mensen onder begeleiding persoonlijke ervaringen met kwaliteitsthema’s die er voor de organisatie toe doen, met elkaar uitwisselt.

Bij de dialoog gaat het er om te luisteren naar de diverse ervaringen en zo meer begrip te krijgen voor elkaar. Hierin verschilt de dialoog van een discussie waarbij de deelnemers elkaar juist proberen te overtuigen met argumenten, wat vaak polariserend uitpakt.

Het doel van de dialoog is dat deelnemers elkaar beter begrijpen, bewust hebben nagedacht over rol, functie en effect van het kwaliteitsthema en er meer begrip ontstaat voor elkaars standpunten, zowel bij teamleden onderling als bij management. Door het voeren van de dialoog wordt diepgaande informatie over een thema opgehaald.

Inhoud training dialoogvoering

Tijdens deze training wordt je uitgelegd wat de betekenis is van een dialoog, hoe deze gevoerd kan worden en waarvoor deze ingezet kan worden. Daarnaast oefenen deelnemers hoe de rol van de gespreksleider in te vullen. Deze rol is namelijk cruciaal voor het welslagen van een goede groepsdialoog.

In de training worden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld. Er is gelegenheid te oefenen in de rol van gespreksleider met een groep. De gespreksthema’s kunnen door de deelnemers zelf worden ingebracht zodat de training gelijk een voorbereidend karakter voor een eigen praktijksituatie kan zijn.

Tevens bespreken we hoe de uitkomsten, de gedragen bevindingen uit de groep, zodanig geborgd kunnen worden dat de organisatie deze voor ontwikkeling kan benutten.

Tijd:
10.00- 15.00 uur

Doelgroep:
alle medewerkers die de rol van gespreksleider gaan uitoefenen
Bijvoorbeeld: teamleiders, projectleiders, auditoren