De Meldcultuur in de mondzorg

De Afgelopen maanden heeft onze stagiaire Femke een onderzoek gedaan naar patiëntveiligheid en het melden van incidenten in de mondzorg.

Graag delen wij de kernbevindingen met jullie.

Uit het onderzoek blijkt dat incidenten wel degelijk plaatsvinden in de mondzorg, maar dat Incidenten in geringe mate worden gemeld. Redenen die hier voor benoemd worden, zijn:

  • Mondzorgverleners hebben moeite met het herkennen van incidenten en calamiteiten.
  • Er is niet in alle gevallen sprake van een veilige cultuur. In sommige gevallen heerst er angst of een bepaalde trots die weerhoudt om te melden.
  • Het melden en het bespreken van incidenten en calamiteiten wordt niet gestimuleerd van bovenaf, er wordt onvoldoende/of zelfs helemaal niet over incidenten en calamiteiten gesproken.
  • Niet alle mondzorgpraktijken hebben beleid rondom incidenten.

Kortom, de urgentie en het besef dat het leren van incidenten belangrijk is heerst nog onvoldoende binnen mondzorgorganisaties.

Factoren die het leren van incidenten stimuleren zijn:

  • Een actieve rol van brancheverenigingen (IGJ/NVM/KNMT) die stimuleren om een meldsysteem op te zetten en hiervoor eventuele scholing aanbieden.
  • Externe visitaties organiseren. Op deze manier worden mondzorgorganisaties bewust van het belang van een meldsysteem door andere professionals.
  • Een kwaliteitsmedewerker die sturing geeft aan het melden van incidenten.

Interessante bevindingen, waar wij ons als organisatie de komende tijd zeker mee bezig gaan houden!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

    (Wij delen uw gegevens met niemand, voor meer informatie zie ons privacy reglement)