Professionaliseringstraining Calamiteitencommissies

Bij (ernstige) calamiteiten in de zorg is een uitgebreid onderzoek naar wat er is misgegaan nodig, niet in de laatste plaats om er van te kunnen leren. De Wkggz vraagt om een onafhankelijk en objectief onderzoek door een calamiteitencommissie met daarin deskundige (getrainde) vertegenwoordigers van alle betrokken disciplines, al dan niet onder leiding van een onafhankelijk externe voorzitter. CKMZ verzorgt al geruime tijd calamiteitencommissies bij zorginstellingen om deze onderzoeken te kunnen uit voeren en vervult ook regelmatig de rol van onafhankelijk voorzitter.

Beleidswijzigingen, toenemende media-aandacht voor ‘fouten’ in de zorg en veranderende denkwijzen over kwaliteit en professionele houding maken dat steeds vaker in beeld komt dat calamiteiten ook ook veroorzaakt kunnen worden door human factors: onbewuste gedragingen waarvan medewerkers zich niet beseffen dat deze kunnen leiden tot onnodige en/of risicovolle omstandigheden, of nog erger tot een calamiteit.

Cruciaal in een calamiteitenonderzoek is dat deze gedragingen die meer te maken hebben met cultuur en gedrag, bespreekbaar gemaakt moeten kunnen worden, zonder dat medewerkers zich nog schuldiger voelen dan al het geval is. Dit vraagt van de leden van de calamiteitencommissie dat zij inzicht hebben in de human factors: kennis over hoe het komt dat mensen fouten kunnen maken en welke omgevingsfactoren hierop van invloed zijn.

Om tot goede reflectie van de calamiteit te komen met medewerkers, vanuit een veilige sfeer, zijn behalve een andere focus in de vraagstelling, ook andere interviewtechnieken nodig.

CKMZ biedt een training Professionalisering Onderzoek Calamiteiten. Hierin komen bovenstaande aspecten aan bod. Tijdens de training worden interviewtechnieken aangereikt en is er de mogelijkheid om op basis van casuïstiek hiermee te oefenen.

Voor meer informatie: a.adolfs@adromi.nl, 06 22882125

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

    (Wij delen uw gegevens met niemand, voor meer informatie zie ons privacy reglement)