Ondersteuning in de mondzorgsector

Ook binnen de mondzorg worden toetsingskaders, richtlijnen en certificeringen steeds belangrijker. Denk hierbij aan de HKZ mondzorg, ISO 9001, visitaties en diverse IGJ toetsingskaders. Zowel vanuit de patiënt als vanuit de beroepsgroep en zorgverzekeraars wordt er steeds meer belang gehecht aan het uitvoering geven aan deze normen. Zo wordt de kwaliteit en veiligheid verbeterd en de transparantie binnen de mondzorg vergroot.

CKMZ is al jaren nauw betrokken bij de kwaliteitsontwikkeling binnen deze sector en heeft veel kennis van de diverse kwaliteitsrichtlijnen. Hierdoor kunnen wij organisaties binnen de mondzorg helpen hun praktijk en kwaliteitsbeleid verder te ontwikkelen.

U kunt ons inschakelen voor het opstellen en implementeren van een certificeerbaar kwaliteitssysteem, het trainen van medewerkers of het uitvoeren en/of begeleiden bij visitaties en audits. Tevens kunnen wij helpen bij incidenten- en calamiteitenonderzoek met behulp van de PRISMA methodiek of de Barrier/Failure methode. Neem voor meer informatie contact op met Caroline van der Linde, tel. 06-51329333

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

    (Wij delen uw gegevens met niemand, voor meer informatie zie ons privacy reglement)