Training Specialistisch Auditor

Wat zijn de leidende kwaliteitsprincipes van jouw organisatie? Hoe krijgen we de oorspronkelijke of daadwerkelijke bedoeling/ambitie van de organisatie weer in beeld? Hoe klantgericht zijn we nu echt bezig? Wat inspireert ons tot verbetering? Hebben we tevergeefs gebouwd aan een database met afspraken? Kunnen we niet eens op een andere wijze auditen? Wat merkt de leerling of de client van al onze inzet?

Op deze en andere vragen wordt ingegaan tijdens de nieuwe CKMZ training “Specialistisch auditor”

Waarden en Leiderschap zijn centrale thema’s in het nieuwe kwaliteitsdenken. CKMZ maakt hierin onderscheid tussen meetbare kwaliteit (regels, processen, systemen) en merkbare kwaliteit (professionele houding en gedrag, cultuur en kwaliteitsprincipes).  Dit vraagt ook om een andere manier van auditen dan de traditionele auditvormen. Een andere benadering, waarbij auditoren en auditees met elkaar ideeën verkennen over een bepaald thema, een kernwaarde, of een dilemma. Zo worden successen aan het licht gebracht,  kansen benoemd, en starten er vaak al direct verbeteracties door de actieve houding van alle deelnemers. Waardecreatie door auditen!

Deze andere wijze van toetsen draagt bij aan een waarde-creatie in de organisatie waarbij je met elkaar nieuwe ideeën verkent met betrekking tot het ingebrachte thema en tevens de huidige succesfactoren aan het licht brengt.

In deze training wordt deelnemers geleerd op welke wijze zij deze waarden bespreekbaar kunnen maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onder andere groepsgesprekken. In de training komen onder andere de volgende zaken aan bod:

  • het her- en onderkennen van de leidende kwaliteitsprincipes van uw organisatie als denkkader en vertrekpunt voor gesprekken
  • oefenen met het voeren van groepsgesprekken
  • bespreken van het proces en de principes van dialoogvoering

Tevens is er aandacht voor de specifieke rol van de auditor als gespreksleider. Verwacht wordt dat deze o.a.:

  • zorg kan dragen voor een veilig gesprek
  • goede, prikkelende openingsvragen kan formuleren
  • het proces kan bewaken zonder zelf een (te) grote rol op te eisen
  • het verschil kan maken tussen feitelijkheden en persoonlijke aannames
  • goed kan samenvatten wat gezegd is in de groep

Deelname is mogelijk voor auditoren met voldoende auditervaring. De training duurt 1 dag en is zowel in-company als bij ons op locatie te volgen. Voor nadere informatie over deze training kunt u contact opnemen met Petra van der Jagt 06-124101516  en/of Colette Dams 06-24232280.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

    (Wij delen uw gegevens met niemand, voor meer informatie zie ons privacy reglement)