Wat betekenen de nieuwe ISO normen voor uw organisatie? In deze training nemen we u mee langs de belangrijkste wijzigingen van ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. De High Level Structure (HLS) komt aan bod, evenals de rol van de kwaliteitsfunctionaris en thema’s als risicomanagement, context- en stakeholdersanalyse en leiderschap. Daarnaast worden diverse werkmethodieken aangereikt ter invulling van de nieuwe onderdelen in de normen. Tot slot behandelen we op welke wijze vorm gegeven kan worden aan interne audits om de eigen kwaliteit te toetsen.